jESC 2011 Russia || Anastasiya Gned – Solntse na resnitsah

jESC 2011 Russia || Anastasiya Gladkih – Bambadu

jESC 2011 Russia || Nikola Dmitriev – Lyodi